TRÄNING

TRÄNING

24 veckors strävan

Den ocensurerade och nakna sanningen... vad den än må vara...

Flyttad blogg!

Veckans TextPosted by Morgan Sun, May 20, 2012 15:39:12
Bloggen är flyttad! Jag finns numera på adressen http://primal.bloggo.nu/ kommer dock att fortsätta publicera texter här... trotts formateringsbegränsningarna! ses på nya stället >M<
  • Comments(0)//training.norabio.se/#post67

Söndag 20 maj

DagbokenPosted by Morgan Sun, May 20, 2012 15:20:00
OK… egentligen är det för tidigt att dra några slutsatser! Jag är bara halvvägs genom experimentet och flera parametrar har ändrats under resans gång. Vi kan dock sammanfatta det hela så här långt dels genom direkt hårddata men också genom en del spekulerande och tesbyggande.Utifrån hårddatan kan vi direkt dra en del väsentliga slutsatser. Dessa slutsatser är dock kända sedan tidigare och omfattar sådant som nutritionsmyter. Det råder ingen tvekan om att idéen om ett svältstadium inte är korrekt. Enligt forskning behövs ett tillstånd av totalt näringsstopp i minst 72 timmar för att ett sådant skall uppstå. Vi kan med andra ord utan problem fasta upp till 3 dygn utan risk för någon negativ fysiologisk effekt. Under de inledande tre dagarna intog jag runt 500 kilokalorier per dygn. Dessa utgjordes till största del av protein. Under torsdagen, fredagen och lördagen (vägde mig lördag morgon) var kaloriintaget nära nog noll. Under dessa 6 dagar kände jag ingen förlust av arbetsenergi. Jag kunde med andra ord träna och arbeta på samma nivå som alltid. Natten mellan torsdag och fredag sov jag bara tre timmar och kunde under fredagen känna av en viss typisk trötthet. Jag kunde dock under fredagen träna som vanligt. Faktum är att jag tränade två pass denna dag utan problem.Jag har under dessa dagar förlorat 5 kilo kroppsvikt. Huru mycket detta utgörs av fett kontra vätska är svårt att spekulera kring då jag före detta program redan under tre veckor fastat mellan 20 och 16 timmar dagligen. Den initiala vätskeförlust som alltid inträder då en tid av kalorirestriktion sätts in bör till största del ha skett vid dessa tre första veckor. Även i ett worst case senario kan den viktförlust jag uppnått denna vecka inte utgöra mera än 50% av viktförlusten. Att så skulle vara fallet anser jag dock inte troligt då jag noga observerat vätskeintaget och urinavgången vilken under dessa dagar endast på lördagkvällen visat på någon typ av dehydration. Till detta kan adderas att mina överarmar bibehållit sitt omfång men samtidigt förlorat 2 mm underhudsfett. Konkret borde detta betyda att jag trotts viktminskningen och undernäringen (i kontrast till typiska sanningar) lyckats både förlora fett och bygga muskler! När det gäller benen/låren har dessa ökat i volym med en halv centimeter samtidigt som de på samma sätt som överarmarna markant minskat i underhudsfett.Den första slutsatsen jag nu drar är att näringsintag är viktigt men inte på det vis vi tidigare trott - den linjära uppbyggnadsprogression som oftast omtalas i muskelsammanhang är helt enkelt felaktig. Likaledes tycker jag mig finna stöd för att markronutrientfördelningen precis som måltidsfekven är underordnat mera övergripande aspekter så som allmän hälsopåverkan, timing och hormonstimulans. För oss i gym/tränings/hälso- och prestationsbranchen borde detta vara uppenbart och empiriskt uppfattat sedan lång tid tillbaka. Vi kan alla med enkelhet föreställa oss två likvärdiga tränande där den ena gör kolossala framsteg medan den andra inte gör det. De äter och lever båda likvärdigt. Den enda skillnaden mellan dem är att den mera framgångsrika dopar sig. Vad han/hon de facto gör är att drastiskt ändra sin hormonprofil och därmed får ett markant övertag. Missförstå mig inte nu, jag är ingen förespråkare av doping eller liknande. Vad jag försöker att illustrera är den absolut avgörande betydelse det endokrina systemet har. Detta förklarar i stort varför så många misslyckas trotts att de till synes gör allt rätt både i köket och i gymmet. Det visas också tydligt i de fysiska förvandlingar tonårspojkar genomgår när pubertetens hormontillströmning sker. Muskelpåverkan är mekanisk. Uppbyggande stimulans är neuro-endokrin. Begrundas inte alla dessa aspekter i träningen är träningen ineffektiv och i många avseenden onödig, kanske till och med felaktig och kontraproduktiv.Med dessa fysiologiska konstateranden kommer sedan den mentala delen. Denna följer obönhörligen av det faktum att det neuro-endokrina systemet i all väsentlighet är ditt nervsystem och ytterst din hjärna och därmed du själv! Vad du tänker och agerar utifrån är lika avgörande som din träning och näringsintag. Fattas en del i denna treenighet kan inga snabba och stora eller varaktiga resultat komma till stånd."See it, believe it and achive it" är en välkänd slogan på temat vilket till del visar på ett viktigt samband. En annan idé är att uppnå "mind to muscle conection". Det bottnar alltså i en form av positivt tänkande vilket är något som också vetenskapligt understöds - jag visste att jag en dag skulle få användning för alla de högskolepoäng jag läst in i psykologi! Positivt tänkande är avgörande och en stor del av fastan. Ett av de centrala dragen under den fastande perioden är den intellektuella frihet som framkommer. Det går helt enkelt lättare, för att inte säga bättre att tänka då. Detta kommer till del av att man under fastan inte i någon större utsträckning behöver brottas med insulin vilket, krasst set innebär en förmildrad schitzoid tendens. Det jag framkommit till under denna vecka är dock att mycket av det vi i dag kallar för positivt tänkande inte är det! Snarare är det en samling plattityder och ofilosofiska utlägg i sociala profileringssyften. Att bara tänka positivt och blunda för motgångar är kontraproduktivt och omintetgörande. I värsta fall kan det vara fördummande! Det gäller att även på detta område vara adept! Visionären Tim Ferris har en bra lösning på problemet: Think Big, Start Smal! Du måste ha visioner och mål straxt utanför din bekvämlighetszon men för att komma dit måste du genomgå en process bestående av många små och ständigt återkommande segrar. Att vinna är positivt. Att förlora är inte positivt. Snarare är det så att vi ursäktar oss vid förluster och rättfärdigar allt med vilken positiv affirmation som helst. Detta är inte positivt tänkande. Detta är inte av godo. Detta är kvalificerat självbedrägeri vilket, om det uppehålls snart driver oss till ett ständigt förlorande med följande rättfärdigande och ytterst undergång.Så hur löser man då detta. Tim Ferris ger följande förslag (intressant nog samma förslag som jag för 15 år sedan gav en till en grupp kampsportare): Ordna så du kan, eller snarare alltid kommer att vinna! Positivt är att försäkra sig om vinst, vad den än må vara. Därmed måste du också vara realistisk och bered att uppnå ditt mål med små medel. Tar vi fastan som exempel; börja dina experiment med mål du vet att du klarar. Gör inte som jag! Prova en dag inte en vecka. Öka lite i taget - precis som i gymmet - så kommer du att ständigt vinna. Det handlar om att avväga mellan ett livsstils hack eller en holistisk hälsoaspekt!Med detta i åtanke tänkte jag avsluta denna första inledande rapport. Jag kommer under nästa vecka att fortsätta mitt experiment. De olika protokoll jag för tillfället jobbar på kommer snart att presenteras. Vid nästa tillfälle kommer jag att mera ingående koncentrera mig på själva fastan och vilka modeller som kan byggas utifrån denna vad det gäller allmän hälsa, prestation, fettförbränning och hur detta effektivt kan implementeras i en klassisk bodybuildingrutin samt hur jag kommer att fortskrida.På återhörande>M<
  • Comments(0)//training.norabio.se/#post66

Funderingar...

SpontaninläggPosted by Morgan Sat, May 19, 2012 12:40:49
Funderar på att flytta bloggen! Funderar också på att skapa lite flera interaktiva funktioner utifrån alla de förfrågningar jag fått. Kanske någon form av coachningsforum där varande och blivande klienter (och alla andra) kan bemötas. Skulle det kunna vara något kanske? Jag kommer under morgondagen att ta ställning till detta och samtidigt återkomma med slutresultatet av experimentets första vecka! Har just du några idéer angående en mera interaktiv blogg så får du gärna lämna dessa här så ska vi se vad vi an göra... en digital tränare - kan det vara något?
  • Comments(0)//training.norabio.se/#post65

Fredag 18 maj

DagbokenPosted by Morgan Fri, May 18, 2012 16:58:39
I morgon är det sista dagen och invägning. Fortfarande inget dropp av arbetsenergin. Har faktiskt tränat två pass i dag. Egentligen skulle jag träna i morgon och vila i dag men efter en kort natt kändes det liksom lika bra att köra medan man kunde och istället satsa på en ledig helg med familjen. Militärpressar, stångrodd supersetat med frontböj följt av stöt och en hoper turkiska uppresningar som avslutning blev dagens första pass. Intog BCAA - ca 30gr - som alltid runt träningen. Efter detta drog jag ut i skogen och cyklade närmare 90 minuter. Fortfarande ingen energidropp. Den enda trötthet jag känner kommer med största sannolikhet från det faktum att jag bara sovit tre timmar i natt. Gjorde det fatala misstaget att börja läsa när jag gick till sängs. Somnade en bra bit efter midnatt och vaknade i god tid före tuppen! Det andra passet blev ett klassiskt hypertrofipass för armar och axlar. Detta skedde strax efter klockan ett. Klockan två coachade jag ett par klienter under en timme. I samband med detta drack jag en sockerfri Red Bull och en Multipower L-Karnitin drink. Totalt typ 15 kcal. Har nu inte varit hungrig på fem dagar och de enda drifter jag känt har varit ett par fall av längtan efter saltlakrits! Tror att jag blivit mycket bättre på att skilja på min fysiska och psykiska hunger. Den ena är livsviktig medan den andra är ren bortskämdhet. Ofta blir jag (psykologiskt)hungrig när jag känner mig uttråkad, inaktiv eller nedstämd. Under torsdagen och fredagen har jag knappt konsumerat några kalorier över huvudtaget då jag av olika anledningar skippat proteindrinkarna. Ska bli intressant att se vad vågen säger i morgon. Det känns som jag droppat en del men samtidigt kan jag under stundom känna mig "plufsig". Misstänker att detta är hormonellt betingat och att kroppen på olika sätt försöker hantera energiunderskottet. Jag ser fram mot att äta på söndag. Inte så mycket för näringens skull utan mera för att känna smaken av något. När jag skriver detta lyssnar jag samtidigt på Björk… och det slår mig plötsligt att det var just i maj förra året som jag på allvar drog igång detta projekt. Och visst lyssnade jag även då på just Björk! Det har hänt en del under detta år. Framför allt har det mesta av det jag tidigare hållit för sanning visat sig vara allt annat än just sanning. Gängse dogma rörande både träning och kost har under denna tid fått sig en stadig revidering och jag har hamnat på en plats jag aldrig trott fans eller ens var möjlig. Kommer redovisa merparten av denna utveckling snart för nu kan vi kanske nöja oss med att konstatera att jag tidigare varit ett villigt offer för subvetenskapliga mytbildningar och populärvetenskaplig nonsens. Den tid och möda jag lagt ner på insamlande av material och studier är, utan att vara pretentiös, helt klart ansenlig och jag tror jag har lärt mig en hel del faktiskt. Alla ni som så välvilligt hjälpt mig i denna process ska alla ha ett hjärtligt tack och jag hoppas att jag någon dag på något sätt kan återbetala er för den ovärderliga insikt ni låtit mig ta del av. Nej nu börjar detta inlägg bli lite långt och känslomässigt. Dax att avbryta. Återkommer i morgon! Hoppas nu att Ones servrar är fixade så att formateringen av denna lilla text inte flippar ur som de gjort föregående två dagar! Hasta la bay-bay>M<
  • Comments(2)//training.norabio.se/#post64

Torsdag 17 maj

DagbokenPosted by Morgan Thu, May 17, 2012 16:23:55
Grattis Figge! Vi ses alldeles för sällan numera. Borde sammanstråla någon morgon, promenera en sväng och lösa världens alla problem! *** Den här dagen började som så många andra torsdagar med… ja du gissade rätt: träning! Broomstick Drill & Upphopp från sittande till längdhopp som start (aktivering) tätt följt av 5 upptrappnings och 7 arbetsset Back Squats. Supersetade sedan gående utfall med Pull-ups. Avrundade sedan med 8x8 mekaniska pressar för axlar & bröst tillsammans med en omgång planka i tabatastil! Fortfarande ingen som helst tillbakagång i arbetsenergi trots alla dessa dagar utan fast föda och minimalt energitillskott! Efter träningen bröts dock "rutinen" så dagens näringsintag är synnerligen bristfälligt, ja i det närmaste obefintligt… i alla fall så här långt (jag skriver detta runt 15.30). Sedvanlig BCAA drink före, under och direkt efter träningen sedan har jag inte hunnit med mycket mera. Pendlat mellan gymmet och kontoret. Coachat, planerat, jobbat på promovideos och studsat runt! Vid klockan ett klämde jag en Celsius (tack Peder för den!)… Thats it! Känns helt OK. Ingen hunger. Ingen minskning i energi och strax tänkte jag avbryta jobbandet med en hyfsad cykeltur i skogen - jag har trotts allt äntligen fått en ny MTB (tack Dan för den!). Utifrån hur jag känner under morgondagen funderar jag på att nästa vecka strama till dieten ännu mera. Ta en rejäl ätardag på söndag och sedan under tiden måndag till fredag endast inta BCAAdrinkarna för att sedan återgå till mitt normala ätande. Så hur går experimentet då? Jo tack det går bra. Så här långt har jag minskat mitt midjeomfång med en centimeter på 4 dygn. Underhudsfettet på armarna har minskat från 6 till 4 millimeter och omkretsen är oförändrad 61 centimeter… nej jag har inte sådana armar. Ville bara kolla så att du inte sov! Vikten tänkte jag kolla först på lördag så jag återkommer om detta. Det fina i kråksången är att min bröst/ryggvolym också är oförändrad. Jag har dock markant mindre fett kring pectoralis ytterkanter. Förhållandet mellan dessa och tricepsen är en god indikator på att mitt endokrina system är, om inte optimerat så i alla fall väldigt bra. Förhållandet mellan triceps och bröst visar dels på testosteronmängd men också på aromatesiringsförhållanden, alltså hur mycket av det manliga könshormonet som förvandlas till östrogen (d.v.s det kvinnliga ditot). Likaledes visar det minskade midjeomfånget inte bara på en minskad fettreserver utan också ett bättre förhållande mellan testosteron, östrogen men framför allt kortisol! Testosteron, östrogen, insulin och kortisol för en ständig kamp med och mot varandra i våra kroppar. Trixet här är inte att öka en eller flera av dessa. Inte heller är det eftersträvansvärt att minska en eller annan utan att balansera alla så att var och en till fullo kan utföra sina positiva uppgifter och slippa de negativa. Ja detta är naturligtvis en grov förenkling och jag kommer att återkomma till detta vid ett senare tillfälle där jag tänkt fördjupa mig i det hela. För den vetgirige kan följande lilla lathund dock kanske vara till hjälp: * Mängden fritt testosteron i kroppen återspeglas av mängden fett vid triceps - ju mera fett/vätska desto mindre testo! * Kroppens svar på för mycket testosteron är att öka utsöndringen av östrogen. Detta gör att ditt bröst blir fetare/vattnigare. * Din insulinkänslighet, eller kanske enklare din förmåga att tolerera kolhydrater visas genom dina så kallade "lovehandels" - Har du stora valkar ska du hålla dig borta från allt vad socker och kolisar heter. Har du däremot mindre eller kanske inga alls (ditt svin) ja då kan du inta mera av dessa! * Ölmagen indikerar inte bara att du dricker för mycket öl utan även att du har för höga kortisolnivåer. Denna lathund är naturligtvis en kriminellt förenklad version av det hela. Ölmagen kommer till följd av flera olika former av stress samt för höga kortisolnivåer vid fel tillfällen på dygnet. Likaledes indikerar kärlekshantagen mer än bara insulinkänslighet. Mätningar av dessa måste göras och ställas i förhållande till andra mätpunkter på kroppen så som skulderbladen för att något vettigt ska kunna utläsas… men detta ska jag försöka gå in på lite mera i detalj vid ett senare tillfälle! Nej vad i hela fridens namn klockan har blivit mycket… måste rusa… cykeln väntar, liksom säkert ett hundratal lerpölar…På återförande i morgon kanske(?) >M<
  • Comments(1)//training.norabio.se/#post63

Onsdag 16 maj

DagbokenPosted by Morgan Wed, May 16, 2012 08:33:30
Ingen träning i dag! Slipper dock inte gymmet då jag har en timmes coachning att ta hand om i eftermiddag men det är ju förstås bara roligt!Näringsintaget denna dag:05.20 500ml Monster 45 Kcal 0gr protein 12gr kolhydrater & 0gr fett.07.00 10gr BCAA08.30 Carnivor Drink 125 Kcal 23gr protein, 8gr kolhydrater & 0gr fet!11.00 Oh Yean Proteindrink 210 Kcal 32gr protein, 7gr kolhydrater & 5gr fett.14.00 10gr BCAA17.00 (dubbel) Carnivor Drink 250 Kcal 46gr Protein, 16gr kolhydrater & 0gr fet!Totalt ca 630 Kcal 150gr protein, 43gr kolhydrater och 5gr fet!Kul att så många reagerat så positivt på det jag skrivit de senaste dagarna! Ni som skickar mig frågor och liknande får jätte gärna göra det i kommentarsfältet här nedan också. Detta av den enkla anledningen att det kan komma flera till del och att all info då finns samlad på ett ställe!Kul är det också att så många börjat intressera sig för Paleon. Som svar på en massa frågor kommer här en sammanfattande recension (eller liknande) av den ledande paleolitteraturen för er som vill läsa på! Jag har tidigare publicerat denna text vid bloggen svenskpaleo.se men känner att den kanske kan vara till gagn även här!När det gäller paleoböcker på svenska är dessa få och inte alldeles lättillgängliga. Bland de få som faktiskt finns märks framför allt Staffan Lindebergs Maten och folksjukdomarna (2003) och Göran Burenhults Den fulländade människan (2004). Även om dessa böcker båda är mycket bra är de egentligen inte renodlade paleotexter. De båda författarna redovisar dock var för sig på ett mycket bra sätt paleons grundläggande drag och tankesätt. Lindeberg gör detta ur ett hälso/medicinskt perspektiv medan Burenhult anlägger ett livsstilsbetonat seende. Burenhults bok har tyvärr utgått från förlaget så den kan vara svår att få tag på och Lindebergs text är aningen dyr. Båda dessa är vidare aningen akademiska i sin utformning och kan säkert verka tunga för den som är ny inom paleo. Lyckas du dock få tag på dessa så läs dem, de är väl värda besväret!Det är alltså aningen tunnsått med svenska paleoböcker. Engelskspråkiga finns det istället en uppsjö av. Allt från den sämsta opportunistiska skräppamflett till den mest vetenskapliga av populära skrifter kan vi här finna. Bland alla dessa framträder tre som föregångare och ikoner. Dessa är Mark Sissons Primal Blueprint (2009), Loren Cordains The Paleo Answer (2011) och Robb Wolfs The Paleo Solution (2010).I grund och botten är dessa tre väldigt lika. Allt du behöver veta om paleo (och lite till) finns här redovisat på ett ofta mycket bra, enkelt och pedagogiskt vis. Det som skiljer dessa åt är huvudsakligen språkdräkten och den pedagogiska förankringen. Alla tre är naturligtvis en typ av programförklaring för ett paleolitiskt livsstilsperspektiv. Utgångspunkten är i viss mån liksom hos Lindeberg och Burenhult evulutionsmedicinskt på så vis att man påvisar att att en djurarts inre organ mår bäst av de födoämnen den haft tillgång till under sin utveckling. För människans del innebär detta kött, fisk, skaldjur, grönsaker, rotfrukter, nötter och frukt. Alla tre säger samstämmigt att man bör vara restriktiv med det som naturen inte gett oss tillräcklig beredskap för att hantera så som mjölkprodukter, mjölmat, matfett, raffinerat socker och, inte minst ett ensidigt intag av frön och bönor på grund av de gifter som ingår i dessas försvar mot växtätare.Vill man veta mera om paleo och fasta så finns det ett par mycket bra kapitel i Cordains bok där måltidsfrekvens och svält avhandlas.Det som skiljer dessa tre böcker från varandra och som antagligen kan utgöra en bra grund för vilken man väljer att läsa är deras formalia. Cordains The Paleo Answer är den mest akademiska texten. Wolfs The Paleo Solution är den mera humoristiska och Sissons bok är den mest humana och avslappnade. Gillar man texter med mycket vetenskapliga referenser men som ändå flyter på bra, är pedagogisk och tillgänglig, då föreslår jag att man satsar på Cordains bok. Gillar man istället lite mindre vetenskapliga referenser men en stor dos av (under stundom) plump, torr humor ja då ska man tveklöst lägga sina pengar på Wolfs alster. Vill man å andra sidan ha en bok som mera likar en välmenande kompis med en avslappnad och levnadsbejakande attityd ja då passar Sissons Primal Blueprint bäst. Själv tycker jag nog att man ska läsa alla tre då repetition är all kunskaps moder… och repetition ur nya engagerande perspektiv torde kunna vara all kunskaps bästa moder!(?)På återhörande i morgon>M<
  • Comments(0)//training.norabio.se/#post62

Tisdag 15 maj

DagbokenPosted by Morgan Tue, May 15, 2012 08:04:17
Experimentet fortsätter!

Näringsintaget i dag:
05.55 10gr BCAA före träningen
06.00 10gr BCAA under träningen
07.00 10gr BCAA direkt efter träningen
08.30 Carnovor Drink (Choklad GOD!) 125 Kcal 23gr protein, 8gr kolhydrater & 0gr fet!
11.00 Oh Yean Proteindrink (Vanilj) 210 Kcal 32gr protein, 7gr kolhydrater & 5gr fett.
14.00 10gr BCAA
17.00 Carnovor Drink 125 Kcal 23gr Protein, 8gr kolhydrater & 0gr fet!

Totalt ca 500 Kcal 125gr protein, 25gr kolhydrater och 5gr fet!

Dagens träning:
Marklyft 5 upptrappningsset och 7 Arbetsset
5 Superset OH Press & Chin-ups
30 Powercleans och Core

Ingen skillnad i energi trotts ett energiunderskott på 1500-2000 Kcal!

Så varför fasta?
Det korta enkla svaret är för att jag vill och kan! Det lite mera utförliga svaret är: Av hälso-, prestations-, etiska-, antropologiska och praktiska skäl!

Fasta och hälsa
Att fasta är otvivelaktigt hälsosamt. Det faktum att vi dagligen, vecka ut och vecka in överstressar våra kroppar inte bara med en dålig kost utan också onödigt frekventa måltider är en stor hälsorisk. Genom att fasta ger man såväl det biomekaniska som det endokrina systemen en välbehövlig vila och chans att återhämta sig.

Fasta och prestation
Under träning misshandlar du din kropp. Du får en ökad muskelfibernedbrytning, en ökad kortisolutsöndring, mjölksyra och en överstimulans av CNS. Vanligen får vi veta att dessa kan balanseras med hjälp av bra kost och kosttillskott och visst är det så men bara till en del! Att först slita på kroppen stressar den enormt. När man sedan försöker återställa den med hjälp av näringsintag, vilket i sig är ytterligare en stressfaktor uppnås inte den effekt man eftersträvar. Stress adderas till stress. Resultatet blir ofta ett tvivlande och en försämrad självkänsla - kanske inte riktigt vad vi eftersträvar med vår träning.

Nyare undersökningar visar att avgiftning, återställande av CNS, vävnadsreparation och även emotionellt återhämtning sker bättre i ett fastande tillstånd. Biologiskt beror detta ytterst på våra nedärvda egenskaper där ett välförsett näringstillstånd stimulerar kroppen till fortplantning, eller i alla fall viljan till fortplantning medan ett näringsfattigt tillstånd istället stimulerar till en mera reparerande fas. Ytterst handlar det om våra gener som antingen fortlever genom sexuell reproduktion eller genom självbevarande återuppbyggnad. Tyvärr kan båda dessa inte göra sig gällande samtidigt. Prestationsmässigt innebär alltså ett fastande tillstånd en potentiellt bättre och mera varaktig återuppbyggnad än ett välförsett. Tänk dig ett lejon, jagar det bättre när det är mätt eller när det är hungrigt? Sanning att säga jagar lejon bara när de är hungriga och aldrig i ett mätt tillstånd. Likaledes är det med rovdjuret människan. Problemet är bara att vi lever alldeles för bekvämt och övergött med ständig tillgång till ansträngningsfritt matinsamlande! Att då och då fasta stimulerar således vår sanna natur.

Fastan ger också matsmältningen mera tid varpå den blir effektivare. Näringsupptaget blir bättre och tarmens bakterieflora utvecklas och hålls frisk. Den bidrar också till en ökad mental skärpa genom dess påverkan av de sympatiska och para-sympatiska nervsystemen. Den mentala skärpan kommer också till del av mjölksyreåtervinningen samt den probiotiska floran som vi alla obönhörligen är livsberoende av och som står i direkt koppling till vår hjärna. Avgiftning och antioxidering på cellnivå är ytterligare en aspekt av det hela. För dig som vill veta mera om alla dessa olika aspekter) och bättre få dessa underbyggda och förklarade) rekommenderar jag att du läser:

Richard Dawkins "Den själviska genen"
Brad Pilon "Eat-stop-eat"
Ori Hofmekler "Maximum muscle - Minimum fat"
m.fl.

Etiska aspekter av fastan
Jag skulle kunna bli riktigt högtravande och skriva mig varm om alla de etiska och politiska aspekter en fastande kosthållning innebär, det är allt från ansvarsfullt nyttjande av naturens sinande resurser, respekt för andra människors brist på tillgångar och välfärd, miljömedvetenhet och produktivitet men jag lämnar dessa av praktiska skäl nu. Du är smart nog att kunna se alla dessa ändå… eller?

Antorpologiska skäl
De som läst min blogg tidigare vet att jag är "in to" paleo. Fastan, speciellt den periodiska varianten passar oändligt bra in i denna idébildning så det faller sig naturligt att ta sig an detta! De flesta av dagens paleovetare tycks eniga om saken så jag rättar välvilligt in mig i leden! Kortfattat kan man kanske säga att tider av överflöd avlöst tider av begränsningar för alla människor världen över när vi ser till vår historiska härkomst. Att när tillfälle ges äta (till synes) orimligt mycket följt av tider med mycket lite, kanske till och med inget alls till följd av årstidsväxlingar och liknande är nedärvt i människan och därför - som jag ser det - naturligt och av godo. Jag kommer att återkomma till denna koppling senare. För nu kanske vi kan nöja oss med att konstatera att människan genom evolutionen fram till för knappt 10000 år sedan alltid levt med en periodisk, eller cyklisk diet och att vi är väl rustade för att leva just så. Det är därför som grundläggande bodybuildingdieter så som ABCDE (Anabolic Burst Cycling Diet and Exercise), periodisk fasta och liknande fungerar så bra!

Praktiska anledningar
Det faller sig väldigt bra för mig att leva efter ett sådant protokoll som periodisk fasta innebär och det fungerar hyfsat bra för mig. Det ger mig ett visst andrum när det gäller tid och blir således avstressande. Det ger också ett markant andrum vad det gäller energi och jag kan med gott samvete ofta överäta utan några som helst negativa påföljder vresig fysiskt eller intellektuellt och så är det ett snabbt och säkert sätt att förbränna överflöd och naturligtvis vill jag som alla andra se lite mera tränad ut även om jag inte har för avsikt att likna en typisk bodybuilder!

OK det var kanske lite mera förklarande än jag initialt hade tänkt mig. Men så är det ibland - vem vet du kanske har fått ut något av det trotts allt. Men varför denna långa extremfasta då? Jo jag vill prova! Jag vill se vad det kan ha för effekt, hur det känns och funkar. Den periodiska delen känner jag redan väl. Nu vill jag ta det ett steg längre - låt oss bli lite högtravande och kalla det för forskning… och så vill jag ju naturligtvis ha lite spännande att profilera mig med här på bloggen… Ytterst så är jag bara nyfiken och behöver något att fundera över mellan varven. Vem vet alltid retar… öh… jag menar roar det någon!

På återseende i morgon
>M<

  • Comments(0)//training.norabio.se/#post61

Måndag 14 maj

DagbokenPosted by Morgan Mon, May 14, 2012 08:41:18
Experimentet är i rullning. Sanning att säga har det rullat i flera dagar då jag egentligen drog igång redan i fredags. Anledningen till denna tidigarelagda start är att jag helt enkelt ville komma i gång. Först på schemat stod överätning under en vecka. Detta modifierade jag till att bara bli tre dagar - fredag, lördag och söndag. Inledde starkt med 300gr Sibyllakorv fredag morgon men sedan var det stopp! Fick helt enkelt inte i mig något mera den dagen. Jag antar att de föregående tre veckorna av 16-20 timmars daglig fasta har påverkat mig och min aptit mer än jag trodde att det skulle göra. Jag är helt enkelt inte hungrig längre! På kvällen lyckades jag dock få i mig en bytta Ben & Jerrys i alla fall - Ja jag vet: Inte Paleo men ändå gott! Lördagen och söndagen följde i samma spår fast utan sällskap av Ben & Jerry. Jag är, hur mycket jag än vill inte hungrig längre vilket bådar gott för kommande dagar. Efter en del resonerande med mig själv bestämde jag helt sonika att skippa överätningen och gå direkt in i det centrala - Fastan.

Måndagens träning fungerade utmärkt. Lagom intensivt och 38 minuter långt. Efter den sedvanliga "uppvärmningen" med Broomstick drillen och MedBall Bomber Drillen - i dag utbytt mot samma rörelser i DAPen - inledde jag med 7 upptrappningsset och fem arbetsset i bänkpressen. Därefter följde fem superset Latsdrag och OH Squats. Poängen med detta program är att det är ett helkroppsprogram baserat på Push, Pull och Ben övningar. Efter detta följde prestationsträningen med 30 ryck och en skvätt core träning. På det hela taget ett alldeles lagom pass!

Ska man komma med någon form av kritik så är det att träningen kanske inte är tillräckligt "jobbig". Jag får inte riktigt samma tillfredsställelse utan metcon träningen men o andra sidan är jag aningen trött på just metconen så det går kanske jämt ut!

Näringsintaget i dag:
06.55 10gr BCAA före träningen
07.00 10gr BCAA under träningen
07.40 10gr BCAA direkt efter träningen
08.30 Carnivor Drink (Choklad GOD!) 125 Kcal 23gr protein, 8gr kolhydrater & 0gr fet!
11.00 Oh Yean Proteindrink (Vanilj) 210 Kcal 32gr protein, 7gr kolhydrater & 5gr fett.
14.00 10gr BCAA
17.00 Carnivor Drink 125 Kcal 23gr Protein, 8gr kolhydrater & 0gr fet!

Totalt ca 500 Kcal 125gr protein, 25gr kolhydrater och 5gr fet!

Nu ska jag bara lämna ungarna vid skolan ta min första P-drink och jobba på kontoret ett par timma sedan är man FRI! Ledig resten av vecka… förutsatt att inget oväntat dyker upp…. och det gör det säkert… skit också...

Fortsättning i morgon...
>M<

  • Comments(0)//training.norabio.se/#post60
Next »